.

Dijital ve Ofset Baskı

Baskı, bir görselin herhangi bir materyalin üzerine çeşitli yöntemlerle renkli veya renksiz olarak aktarılması işlemidir. Bu yöntemler dijital ve ofset baskıdır.

Yöntemlerin adet sayısı ve baskı hızı farklıdır. Bu nedenle işe göre en uygun baskı tekniğinin seçilmesi gerekir.

Türk basım tarihi, Johannes Gutenberg’in buluşundan 300 yıl sonra ancak başlayabilmiştir. Gecikmenin nedenleri arasında dönemin bakış açısı ve Osmanlı’nın ekonomik olarak hazır olmayışı sayılabilir. 1727 yılından önce Osmanlı Devletinde basım alanında başlangıçlar olsa da (1567 Ermeniler, 1627 Rumlar tarafından kurulan basımevleri gibi) ilk Türk basımevi 1727’de İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ve 1729’da faaliyete geçen matbaadır.

 

DİJİTAL BASKI

yüksek hız – tasarım özgürlüğü

Dijital baskıda bilgisayar üzerinde tasarım yapılır ve el değmeden basılır. Dijital baskı, az basılacak işlerin çıkartılmasında karlı olan bir baskı sistemidir.. PDF'ler veya masaüstü yayın dosyaları gibi dijital dosyalar basılmak yapmak için direkt olarak dijital baskı makinesine aktarılır.

NASIL ÇALIŞIR?

Bilgisayar ortamında yer alan bir dosyanın baskı kalıbı olmadan görüntüyü işleyebilen makinelerle basım yapar.

Düşük tirajlı işlerde hem zaman, hem iş gücü hem de birim maliyeti daha az olduğundan tasarruf sağlar.

Dijital ortamda verileri oluşturmak, güncellemek ya da değiştirmek çok kolaydır.

Dijital baskıda kalıp kullanılmadığı için hem tasarımcı, hem de müşteri nasıl isterse o şekilde baskı ürününü tasarlayabilir.

Veriler üzerinde istenildiği gibi oynama/düzenleme de yapılabilmektedir.

Bu veriler de elektronik ortamlarda kolayca depolanır ve ne kadar zaman geçerse geçsin tekrar kullanılabilir.

 

OFSET BASKI

düşük maliyet – çok sayıda baskı

İngilizcedeki “OFF-SET” kelime kalıbından Türkçeye geçmiştir ve belirli gramaja kadar kağıt ve kağıt benzeri materyal üzerine baskı yapılmasını sağlar. Düz bir baskı tekniğidir. Elle hazırlanan ya da fabrikasyon kalıplar kullanılır. Aynı anda çok sayıda ürün basılır.

NASIL ÇALIŞIR?

Basılmak istenen önce plakalara ve daha sonra plakalardan lastik bir battaniyeye aktarılır. Ardından mürekkeplenen battaniyeler görüntüyü kağıda aktarır.

Daha küçük miktarlar için daha maliyetlidir ve basım dijital baskıya göre daha fazla zaman alır.

Büyük miktarlar düşük maliyetle basılabilir. Ne kadar çok basarsanız, parça başına fiyat o kadar ucuz olur.

 

DİJİTAL VE OFSET BASKI

Dijital baskıda baskı plakası gerekmez ve doğrudan baskıya aktarılırken, ofset baskıda baskı plakaları gereklidir.

Ofset baskı çok sayıda olan baskılar için daha az maliyetli iken, dijital baskı az sayıda basımlar için daha az maliyetlidir.

Dijital baskı basımı daha hızlı yaparken, ofset baskı daha yavaş gerçekleştirir.

Dijital baskı tasarım üzerinde yapılacak değişiklikler için daha esnektir.

Hangi baskı türünü seçeceğiniz bastırmak istediğiniz ürün için adet ve zamana göre değişir. Örneğin etiket bastırmak istiyorsunuz ve bunun için kısıtlı zamanınız var. İşte bu durumda ofset baskı yerine dijital baskı kullanmak size zaman anlamında ciddi anlamda avantaj sağlayacaktır. Ancak dijital baskıda basım adedi arttıkça maliyetlerin de ofset baskıya kıyasla artacağını unutmamalısınız.

 

Whatsapp